SMURF, w tym FTM, czyli diagnoza i terapia wad wymowy w ujęciu

Prowadząca: prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Termin: 10-12 stycznia 2025

Miejsce: Tarnobrzeg

Cena 1500zł

Przedsprzedaż 1390zł
Zaliczka: 300 zł

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

Original price was: 1500,00 zł.Current price is: 1390,00 zł.

3-dniowe warsztaty pt.

SMURF, w tym FTM, czyli

diagnoza i terapia wad wymowy w ujęciu

Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów

wraz z

Fizjologiczną terapią miofunkcjonalną

Opis szkolenia:

Dzień pierwszy – Wprowadzenie do SMURF, w tym FTM. Diagnoza logopedyczna

 1. Dwa ujęcia dyslalii w polskiej logopedii: tradycyjne i nowe.
 2. Niedostatki tradycyjnego trójfazowego modelu terapii dyslalii.
 3. SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny języka polskiego.
 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
  1. Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
  2. Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
   Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji jednego lub kilku uczestników z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
 8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
  Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.

 

Dzień drugi – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna

 1. FTM jako element Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów SMURF.
 2. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.
 3. Model oddychania fizjologicznego.
 4. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
 5. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.
  Ćwiczenia praktyczne.
 6. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
 7. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
 8. Strategie wywoływania wertykalno-horyzontalnej pozycji języka.
 9. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.
  Ćwiczenia praktyczne.
  – Nauka pozycji wertykalno-horyzontalnej, analiza trudności i ich
  przezwyciężanie.
  – Nauka oddychania wraz z pozycją spoczynkową języka.
  – Nauka połykania

Dzień trzeci – Programowanie terapii, wywoływanie głosek w ujęciu SMURF
1. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
– Procedura a metoda i strategia.
– Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
– Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
– Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
2. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
– Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
– Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, itd.
– Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
– Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
– Aktywizacja głoski w większej strukturze.
– Polaryzacja głoski.
– Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
Ćwiczenia praktyczne: wywoływanie głosek.
Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga! Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowego użytku, kilka szpatułek laryngologicznych drewnianych.

W razie pytań zachęcam do kontaktu: kontakt@studiojezyka.pl