Terapie

Terapia MFS (Multifunktion System Kit) to terapia stymulatorami zaburzonych funkcji jamy ustnej. Ta nowoczesna terapia ma zastosowanie w przypadku:

 •  nieprawidłowego oddychania (torem ustnym),
 • bezdechu sennego,
 • chrapania,
 • niekompetencji warg (uchylone wargi podczas spoczynku),
 • krótkiej górnej wargi (uśmiech dziąsłowy),
 • atypowego połykania związanego z wypychaniem języka do przodu oraz naciskiem języka na siekacze,
 • bruksizmu,
 • nadmiernego napięcia mięśni żwaczy i otoczenia szpary ust,
 • zgryzu głębokiego.

Zestaw regulatorów funkcji MFS został stworzony przez profesora Jose Durana von Arxa, szefa Uniwersytetu Medycznego w Barcelonie i Światowego Instytutu Ortodontycznego. System ten jest stosowany na świecie z pozytywnymi efektami terapeutycznymi.
Jest to zestaw silikonowych stymulatorów służących do leczenia zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej m.in: oddychania, połykania, osłabionego lub wzmożonego napięcia mięśni obszaru orofacjalnego.

Stymulatory przeznaczone są dla dorosłych oraz dzieci od 5 roku życia.
Więcej o stymulatorach: http://www.mfs-poland.com/index.html
Studio języka jest jedynym w Tarnobrzegu i w północnym Podkarpaciu Certyfikowanym Gabinetem Leczenia Zaburzeń Motorycznych Jamy Ustnej systemem MFS.

Jeśli obserwujesz u siebie lub swojego dziecka wyżej wspomniane zaburzenia, umów się do Terapeuty Funkcji Ortodontycznych.

Terapia miofunkcjonalna – co to takiego?
Słowo „miofunkcjonalna” pochodzi z połączenia słów „myo” ( z greckiego oznacza mięsień) oraz „functio” (z łaciny oznacza czynność). Zatem terapia miofunkcjonalna to terapia, która polega na usprawnianiu mięśni, aby przeciwdziałać zaburzeniom czynnościowym lub je usuwać. Terapię miofunkcjonalną stosuje się między innymi gdy:

 • noworodek/niemowlak ma trudność z uchwyceniem brodawki sutkowej, przez co nie może efektywnie jeść, słabo przybiera na wadze
 • noworodek/ niemowlak ma trudność w koordynacji ssania, połykania i oddychania (np. krztusi się podczas jedzenia)
 • dziecko/dorosły ma nieprawidłową pozycję spoczynkową warg, języka, żuchwy (np. uchylone usta, oddychanie torem ustnym, język między zębami lub na dnie jamy ustnej)
 • dziecko/dorosły nieprawidłowo połyka (np. z tłoczeniem w zęby lub z językiem między zębami)
 • dziecko/dorosły ma nieprawidłową artykulację
 • dziecko/dorosły ma wady zgryzu
 • dziecko/dorosły ma bruksizm, zgrzyta zębami

Opóźniony Rozwój Mowy wskazuje na brak rozwoju mowy lub jego opóźnienie w odniesieniu do  normy wiekowej.
A jakie są normy wiekowe?
Pod koniec drugiego miesiąca życia pojawia się gaworzenie. Na koniec czwartego dziecko realizuje pierwsze spółgłoski [p], [b], [m]. Zwykle około dziewiątego – dziesiątego miesiąca dziecko buduje wyrazy jedno lub dwusylabowe (złożone z sylab otwartych). Pod koniec pierwszego roku dziecko
wypowiada już kilka wyrazów.
Na początku drugiego roku życia dziecko posługuje się kilkoma – kilkunastoma wyrazami, zazwyczaj rozumianymi tylko przez najbliższych. Uwaga! [bum] jako auto lub [fu fu] jako pociąg to także wyrazy!
Drugi rok życia to stały wzrost słownictwa. U dziecka kończącego dwa lata pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe.
Trzeci rok życia charakteryzuje stały wzrost słownictwa oraz szybki rozwój konstrukcji składniowych.
Dziecko kończące trzy lata buduje zdania złożone i powinno być już rozumiane przez otoczenie.
Należy jednak pamiętać, że każde dziecko należy rozpatrywać indywidualnie.

(Źródło: Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo)

Dyslalia – co to takiego?
Termin pochodzi z połączenia greckich słów „dys” – zaburzenie i „lalia” – mowa. Zatem dyslalia to takie zaburzenie mowy, które polega na nieprawidłowej realizacji fonemów.
Poniżej grafika z kolejnością występowania głosek w słowniku dziecka.
Uwaga! Realizacja głosek z językiem między zębami nigdy nie jest normą!

Wędzidełka w jamie ustnej to wędzidełko języka, warg oraz policzków. Najczęściej spotykamy się ze skróceniem wędzidełka języka. Wędzidełko języka to fałd pośrodkowy, który łączy powierzchnię języka z dnem jamy ustnej. Najczęstszymi objawami skróconego wędzidełka u noworodków i niemowląt to trudności z ssaniem piersi, łykanie powietrza podczas ssania piersi, charakterystyczny odgłos „klikania” podczas ssania. U starszych dzieci skrócone wędzidełko języka powodować może trudności z realizowaniem niektórych głosek, trudności z wysunięciem języka na brodę lub uniesieniem go do wałka dziąsłowego. Często widoczny jest charakterystyczny kształt serduszka na czubku języka.

 

W gabinecie neurologopedycznym „Studio języka” przygotowujemy do zabiegu podcięcia wędzidełka języka oraz otaczamy opieką pozabiegową zarówno niemowlęta jak i osoby dorosłe.

Język to naturalny aparat ortodontyczny. Jeśli jego praca jest nieprawidłowa, może powodować wady zgryzu. Samo założenie aparatu ortodontycznego daje często efekt chwilowy. Jeśli język na przykład podczas połykania będzie naciskał na zęby, spowoduje to powrót wady zgryzu.
Studio języka gabinet neurologopedyczny współpracuje z gabinetami stomatologicznymi oraz ortodontycznymi, którym zależy na stałym efekcie pięknego i prostego uśmiechu 🙂

Przywracamy tu prawidłowe funkcjonowanie języka.

Studio języka gabinet neurologopedyczny oferuje zabiegi elektrostymulacji.
Dla kogo jest przeznaczona ta metoda?
Elektrostymulacja ma szerokie zastosowanie w gabinecie neurologopedycznym poprzez wspomaganie takich problemów jak:
nadmierne ślinienie, brak pionizacji języka, obniżona sprawność języka, zaburzenia toru oddechowego, otwarta jama ustna, bruksizm, zgrzytanie zębami, dyslalia obwodowa, zaburzenia napięcia mięśniowego określonych mięśni, problemy z połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia, przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidełka oraz opieka pozabiegowa i wiele innych.

Studio języka gabinet neurologopedyczny w swojej ofercie ma również kinesiotaping logopedyczny (plastrowanie).
Co to za metoda?
Otóż kinesiotaping logopedyczny to metoda wspierająca, wykorzystywana w dysfunkcjach określonych mięśni i stawów. Jest pomocna przy, nieprawidłowym torze oddychania, pionizacji języka, dysfagii, trudnościach w połykaniu, bruksizmie, nadmiernym ślinieniu, porażeniach nerwu
twarzowego, zaburzeniach stawu skroniowo – żuchwowego oraz wielu innych trudnościach i zaburzeniach. Działa przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, korekcyjnie, stymulująco oraz normalizująco na napięcie mięśniowe.

Studio języka gabinet neurologopedyczny współpracuje ze żłobkami i przedszkolami, prowadząc zajęcia logorytmiczne.
Zajęcia te mają na celu już od najmłodszych lat stymulować kształtowanie się mowy dziecka według nowatorskiej koncepcji ruch-słuch-słowo©.

Podczas zajęć logorytmicznych dzieci w trakcie zabaw i ćwiczeń rozwijają mowę i komunikację, stymulują rozwój uwagi słuchowej i wzrokowej, poprzez szybkie reakcje na bodziec kształtują poczucie rytmu, rozwijają czucie ciała w przestrzeni, doskonalą koordynację słuchowo – ruchową, rozwijają motorykę dużą i małą, usprawniają planowanie ruchu, a także uczą się słuchać, zapamiętywać i rozumieć.

Studio języka gabinet neurologopedyczny prowadzi terapię ręki. To praca nad wzmocnieniem całego ciała, aby ostatecznie przejść do ćwiczeń motoryki małej.
Dla kogo?
Skierowana jest do osób, które mają trudności z:
– planowaniem ruchu
– koordynacją pracy obu rąk oraz koordynacji oko – ręka
– nauką samoobsługi (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek itp.)
– czynnościami takimi jak wycinanie, rysowanie, pismo
– prawidłowym trzymaniem kredek/ołówka
– napięciem mięśniowym obręczy barkowej

Studio języka gabinet neurologopedyczny oferuje zajęcia z nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną. Metoda ta to jeden z elementów terapeutycznych Metody Krakowskiej®.
Nauka czytania odbywa się w trzech etapach, takich samych jak podczas nabywania systemu językowego przez dziecko – powtarzania, rozumienia oraz nazywania. W pierwszym etapie dziecko powtarza odczytywane przez dorosłego samogłoski/sylaby. W etapie rozumienia dziecko wskazuje je lub podaje. Etap nazywania polega na samodzielnym odczytywaniu pokazanych samogłosek lub sylab przez dziecko.
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, a najlepszy czas na naukę czytania to początek wieku przedszkolnego.

nie zwlekaj, umów się na wizytę