Sygmatyzm i rotacyzm – podejście miofunkcjonalne

Prowadząca: Katarzyna Kozłowska

Termin: 21-22.09.2024

Miejsce: Tarnobrzeg
Cena 750 zł
Zaliczka: 300 zł

Czas trwania: 13 godzin

750,00 

Opis szkolenia:

Dzień pierwszy (od 9.00 do 17.00)

 1. Diagnoza pacjenta pod kątem zaburzeń miofunkcjonalnych i dyslalii.
 2. Wzorce i ich odbicie w artykulacji.
 3. Oddychanie, PSW, PSJ, połykanie, PSŻ.
 4. Charakterystyka sygmatyzmu – terminologia.
 5. Norma a patologia.
 6. Przyczyny sygmatyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń miofunkcjonalnych,
  wad zgryzu i wad postawy).
 7. Diagnoza sygmatyzmu interdentalnego – ocena postawy ciała, budowy anatomicznej
  narządów mowy, sprawności artykulatorów, funkcji, artykulacji; określenie warunków
  progowych i zasobów pacjenta.
 8. Terapia sygmatyzmu interdentalnego krok po kroku – współpraca ze specjalistami,
  mioterapia, praca nad wywołaniem normatywnej głoski.
 9. Omówienie etapów terapii pacjenta z sygmatyzmem interdentalnym – materiał filmowy.
 10. Seplenienie boczne – diagnoza (ze szczególnym uwzględnieniem postawy ciała, kwestii
  napięcia, wad zgryzu, funkcji gryzienia/odgryzania/żucia).
 11. Terapia – praca na funkcjach.
 12. Metoda MOTYLA.
 13. Metoda Joanny Kwasiborskiej.
 14. Omówienie etapów terapii pacjenta z sygmatyzmem lateralnym.

 

Dzień drugi (od 8.00 do 13.00)

 1. Mięśnie języka w pigułce.
 2. Definicja rotacyzmu.
 3. Przyczyny braku lub deformacji głoski.
 4. Norma a patologia (wiek dziecka; substytucja, deformacja).
 5. Rodzaje nienormatywnej realizacji głoski.
 6. Zasoby pacjenta i warunki progowe; praca nad funkcjami.
 7. Usprawnienie języka – ćwiczenia.
 8. Metody i etapy pracy nad głoską.
 9. Zastosowanie rerka; elektrostymulacja.
 10. Wibracje i co dalej – jak skracać długie R?
 11. Omówienie materiału filmowego
 12. Pomoce przydatne w terapii sygmatyzmu i rotacyzmu – praca nad automatyzacją.

W razie pytań zachęcam do kontaktu: kontakt@studiojezyka.pl