Terapia dziecięcej apraksji mowy, orm i afazji motorycznej

Prowadząca: Ewa Grzelak

Termin: 23-24.10.2024

Miejsce: Tarnobrzeg

Cena promocyjna 900 zł
Cena regularna 980zł
Zaliczka: 300 zł
Czas trwania:

Original price was: 980,00 zł.Current price is: 900,00 zł.

Opis szkolenia:

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia.

Dzień 1.
1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) – cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
4. Zasady prowadzenia terapii dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej wg. zasad motorycznego uczenia
5. Zasady doboru słownictwa w terapii – wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
6. Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
7. Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki

Dzień 2.
1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC (Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg. zasad motorycznego uczenia się
6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg. zasad motorycznego uczenia się

Szkolenie 16h dydaktycznych
Dzień 1 9:00-16:30
Dzień 2 9:00-15:30

Prowadząca Ewa Grzelak – logopeda, terapeuta AAC, szkoleniowiec, trener MÓWika i mentor, terapeuta metody PROMPT, glottodydaktyk, a przede wszystkim praktyk. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami związanymi z komunikowaniem się i mówieniem. W praktyce logopedycznej opiera się na wspomaganiu mówienia za pomocą AAC. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, kładąc szczególny nacisk na metody pracy z dzieckiem z autyzmem, dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczną i zaburzeniami komunikowania się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc szkolenia dla terapeutów i rodziców, wykłady dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz własną stronę internetową www.apraksja.pl. Współautor książki „Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)w praktyce logopedycznej i terapeutycznej” Ewa Przebinda, Mirosław Michalik, Ewa Grzelak (wyd. Harmonia, 2023 (w druku). Prelegentka na licznych konferencjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prywatnie mama 15-letniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

W razie pytań zachęcam do kontaktu: kontakt@studiojezyka.pl